• پنج شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴
  • -
  • ۱,۷۶۶

تماس با ما

اطلاعات روابط عمومی
ایمیل
info@eei-co.com
فکس
۴۴۵۴۵۴۸۸ – ۰۲۱
شماره تماس
۴۴۵۴۵۴۸۲- ۰۲۱
اطلاعات واحد بازرگانی و فروش
ایمیل
sales@eei-co.com
فکس
۴۴۵۴۵۲۹۴ – ۰۲۱
شماره تماس
۴۴۵۴۵۲۹۵-۸ | ۴۴۵۴۵۴۰۸-۹ – ۰۲۱
بازرگانی خارجی
ایمیل
ft@eei-co.com
فکس
۴۴۵۴۵۴۸۸ – ۰۲۱
شماره تماس
۴۴۵۴۵۴۸۱ – ۰۲۱