• دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵
  • -
  • ۱,۷۹۶

فروش و خدمات پس از فروش

 

واحد فروش و خدمات پس از فروش

تلفن واحد فروش

۴۴۵۴۵۲۹۵-۸

۴۴۵۴۵۴۰۸-۹

نمابر واحد فروش

۴۴۵۴۵۲۹۴

ایمیل واحد فروش

Sales@eei-co.com
کانال تلگرام واحد فروش https://telegram.me/eeisanayeamoozeshi

رئیس اداره بازاریابی و فروش استان ها

محمود رضا شاهپوری

۰۹۱۲۲۷۶۸۷۷۹

رئیس اداره بازاریابی و فروش استان تهران

نیره خلیلی

۰۹۳۳۶۱۵۹۰۶۰

مسئول فروش محصولات سرگرمیهای علمی و استثنایی

خانم شاهی

۰۹۱۲۷۹۹۰۰۹۶

کارشناس فروش محصولات سرگرمیهای علمی و استثنایی

خانم پیوند

۰۹۳۵۶۶۱۲۴۵۳

مسئول خدمات پس از فروش آقای اسفندیاری ۰۹۳۵۸۱۲۹۹۶۹
کارشناس فروش فروشگاه محمد حسنی ۰۹۱۶۸۴۳۲۸۲۶
مسئول فروش فروشگاه فرشید خانی ۰۹۱۹۲۳۸۸۶۸۴

مسئول فروشگاه اینترنتی شرکت

خانم شکوری

۰۹۹۰۹۳۸۸۴۸۹